Processing...

Wymienia podstawowe parametry i wymagania stawiane standardowym oraz energooszczędnym oknom i drzwiom balkonowym
a) wymienia podstawowe typy okien i drzwi balkonowych, b) charakteryzuje parametry okien i drzwi balkonowych, c) czyta etykiety i oznaczenia na oknach, potrafi je interpretować, d) opisuje cechy charakterystyczne budowy drzwi i okien standardowych i energooszczędnych, e) potrafi sklasyfikować okna na podstawie deklarowanych parametrów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.