Processing...

Przygotowuje ościeże do montażu ościeżnicy
a) wykonuje obmiar ościeży okiennych i drzwiowych, b) identyfikuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe, c) ocenia, czy zapewniona jest dostateczna szerokość szczeliny na obwodzie między ościeżem a ościeżnicą i czy jest miejsce na kliny dystansowe od dołu.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.