Processing...

Wykonuje montaż ościeżnicy
a) charakteryzuje, jak powinny być rozmieszczone punkty mocowania na obwodzie ościeżnicy dla danego typu okien, b) stosuje klocki podporowe i dystansowe, c) wskazuje właściwe szerokości szczelin pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy w zależności od stosowanego uszczelnienia, d) stosuje sposoby mocowania ościeżnicy w zależności od rodzaju montowanego okna i ościeża.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.