Processing...

Wykonuje izolację termiczną połączenia ościeżnicy z ościeżem
a) charakteryzuje dostępne preparaty niezbędne do izolowania połączeń ościeżnicy z ościeżem, b) opisuje podstawowe funkcje uszczelnienia pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, c) wykonuje izolację pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.