Processing...

Wykonuje izolację wewnętrzną i zewnętrzną połączenia ościeżnicy z ościeżem
a) charakteryzuje dostępne preparaty i inne elementy uszczelniające niezbędne do wykonania zewnętrznych i wewnętrznych połączeń ościeżnicy z ościeżem, b) opisuje podstawowe funkcje uszczelnień wewnętrznych i zewnętrznych pomiędzy ościeżem a ościeżnicą, c) wykonuje izolację zewnętrzną i wewnętrzną pomiędzy ościeżem a ramą ościeżnicy.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.