Processing...

Wykonuje obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych
a) wykonuje obmiar ościeży okiennych i drzwiowych, b) identyfikuje i stosuje maksymalne dozwolone tolerancje wymiarowe, c) charakteryzuje graniczne odchyłki wymiarów otworów okiennych w murze budynku.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.