Processing...

Uczeń rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.