Processing...

Uczeń sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.