Processing...

Uczeń wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.