Processing...

Uczeń wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.