Processing...

Charakteryzuje rodzaje makijażu
 wskazuje różnice między poszczególnymi rodzajami makijażu, dotyczące m.in. zasad doboru kosmetyków kolorowych, zdobień i technik wykonania, wykorzystując profesjonalne słownictwo;  omawia sposób wykonania makijażu ze względu na wiek klienta;  omawia najczęściej popełniane błędy w wykonaniu poszczególnych rodzajów makijażu;  omawia cechy charakterystyczne makijażu wykonywanego w minionych epokach i poszczególnych dekadach XX wieku;  rozpoznaje rekwizyty charakterystyczne dla danej epoki i dekady XX wieku;

#
DataUżytkownik
Brak wyników.