Processing...

Organizuje pracę zespołu
 uzasadnia znaczenie planowania i nadzorowania pracy zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań, odwołując się do własnych doświadczeń;  omawia zasady doboru osób do wykonania przydzielonych zadań;  podaje przykłady właściwego i niewłaściwego kierowania wykonywaniem przydzielonych zadań;  omawia role osoby organizującej pracę w zespole (takie jak: ocena jakości wykonania przydzielonych zadań, dążenie do poprawy warunków i jakości pracy);  wyjaśnia zasady komunikowania się ze współpracownikami oraz uzasadnia znaczenie przestrzegania zasad kultury i etyki.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.