Processing...

Udziela porad z zakresu korekty sylwetki
 przeprowadza wywiad z klientem dotyczący jego upodobań, trybu życia, miejsca pracy itp.;  doradza odpowiedni zestaw garderoby i dodatków do danego typu sylwetki oraz na różne okazje;  wskazuje zestaw garderoby i dodatków nieodpowiedni do danego typu sylwetki.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.