Processing...

1. Obsługuje komputer w zakresie podstawowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
– rozróżnia typy komputerów, podstawowe elementy składowe komputera i podstawowe urządzenia peryferyjne, – rozróżnia podstawowe typy oprogramowania i systemy operacyjne, – poprawnie włącza i wyłącza komputer, – wyszukuje potrzebne informacje dotyczące obsługi komputera, korzystając z funkcji pomocy, – wyjaśnia obowiązujące przepisy i zasady posiadania legalnego oprogramowania, rozróżnia typy licencji, – stosuje procedury bezpiecznego logowania oraz wyjaśnia politykę i zasady bezpiecznych haseł, – uzasadnia konieczność stosowania zapory (firewall) i podaje cel jej użycia, – uzasadnia potrzebę archiwizacji danych na zewnętrznych nośnikach i potrzebę regularnego uaktualniania oprogramowania, – definiuje pojęcie złośliwego oprogramowania i używa oprogramowania antywirusowego do skanowania komputera, – wymienia zasady prawidłowego, ergonomicznego korzystania z komputera, uwzględniające ochronę zdrowia i środowiska oraz zasady dostosowania stanowiska komputerowego do potrzeb osoby niepełnosprawnej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.