Processing...

3. Uzyskuje dostęp do sieci
– wyjaśnia pojęcia związane z przeznaczeniem sieci, współdzieleniem, bezpiecznym udostępnianiem, przepustowością, – wyjaśnia pojęcie Internetu i omawia podstawowe zastosowania Internetu, rozróżnia sposoby podłączenia do Internetu, – wykonuje operację ściągania z sieci i wysyłania do sieci plików i zasobów, – rozróżnia łącza internetowe, wybiera typ łącza internetowego i uzasadnia wybór, – podłącza urządzenie do sieci bezprzewodowej

#
DataUżytkownik
Brak wyników.