Processing...

1. Dostosowuje edytor tekstu do własnych preferencji
– ustawia podstawowe opcje/preferencje dla aplikacji oraz edytowanego dokumentu, – tworzy przy pomocy edytora tekstu dokument, zapisuje go na dysku z odpowiednią nazwą, – porusza się pomiędzy otwartymi dokumentami, – modyfikuje wyświetlanie dokumentu

#
DataUżytkownik
Brak wyników.