Processing...

5. Przygotowuje dokumenty do druku i je drukuje
– wstawia do dokumentu podział strony, – zmienia ustawienia strony, – w nagłówku lub stopce dokumentu wstawia numery stron lub datę, lub pola systemowe, – koryguje błędy w dokumencie przy pomocy słownika, – podgląda wydruk dokumentu, drukuje dokument do pliku (PDF)

#
DataUżytkownik
Brak wyników.