Processing...

3. Wykonuje podstawowe działania matematyczne i logiczne za pomocą arkusza
– tworzy reguły przy użyciu odwołań do komórek i operatorów arytmetycznych, – rozpoznaje i właściwie interpretuje podstawowe błędy związane z użyciem reguł, – stosuje adresowanie względne i bezwzględne (absolutne) przy tworzeniu reguł, – używa funkcji sumowania, obliczania średniej, wyznaczania minimum i maksimum, zliczania, liczenia niepustych, zaokrąglania, – używa funkcji logicznej if (jeżeli)

#
DataUżytkownik
Brak wyników.