Processing...

04. Charakteryzuje zagadnienia dotyczące psychologii konfliktu
– wyjaśnia zjawiska psychologiczne towarzyszące konfliktom; – omawia blokady komunikacyjne; – charakteryzuje dynamikę konfliktu; – przedstawia model eskalacji konfliktu; – charakteryzuje strategie rozwiązywania konfliktów.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.