Processing...

01. Charakteryzuje zagadnienia ogólne dotyczące mediacji
– omawia rolę mediatora w procesie mediacji; – wskazuje cele pracy mediatora; – omawia zasady i standardy pracy mediatora; – omawia przebieg mediacji; – omawia możliwe rezultaty mediacji.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.