Processing...

01. Dokonuje diagnozy konfliktu
– zadaje pytania o stanowiska wyjściowe stron dotyczące sporu; – zadaje pytania o przedmiot, przyczyny, przebieg i konsekwencje konfliktu z perspektywy obu stron; – zadaje pytania o charakter i poziomy konfliktu, by określić, z jakim rodzajem konfliktu ma się do czynienia (wartości, danych, struktury, relacji, interesów); – stosuje techniki mediacyjne w trakcie postępowania mediacyjnego; – porządkuje, podsumowuje i wyjaśnia tematy mediacji, by uchwycić najważniejsze kwestie dotyczące sporu.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.