Processing...

01. Wspiera strony w znajdowaniu wszelkich możliwych rozwiązań prawnych i pozaprawnych
– zadaje pytania pobudzające do zgłaszania rozwiązań; – zadaje pytania o konsekwencje poszczególnych rozwiązań; – zadaje pytania o BATNA (czyli najlepszą alternatywę negocjowanego porozumienia); – zadaje pytania o WATNA (czyli najgorszą alternatywę negocjowanego porozumienia); – zadaje pytania odwracające role; – tworzy wraz ze stronami i za ich obopólną zgodą listę różnych opcji i dostępnych rozwiązań; – wskazuje ekspertów zewnętrznych niezbędnych do konsultacji w wypadku wątpliwości w zakresie oceny prawnej opracowywanego rozwiązania konfliktu; – stosuje technikę „adwokata diabła”; – analizuje rozwiązania pod kątem użyteczności i wykonalności.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.