Processing...

03 Przygotowuje i wykorzystuje materiał rozwojowy
- wykonuje materiał rozwojowy zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori; - demonstruje pracę z wykonaną przez siebie pomocą; - omawia pomoc w odniesieniu do następujących kryteriów: zgodność pomocy z założonym celem, adekwatność pomocy do fazy rozwoju dziecka, przeniesienie na otoczenie, izolacja trudności, kontrola błędu, wartości estetyczne; - prezentuje sposób pracy z materiałem rozwojowym wylosowanym spośród następującego zestawu: różowa wieżą, brązowe schody, metalowe ramki, złoty materiał, znaczki, wielka tablica do mnożenia, liczydła, wielkie dzielenie, wąż dodatni i wąż ujemny, szorstkie litery; - omawia wylosowany materiał rozwojowy pod kątem charakterystyki adresatów, celów pracy z tą pomocą i powiązania jej z innymi pomocami, transferu na świat zewnętrzny.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.