Processing...

05 Omawia problematykę pracy z rodzicami w kontekście założeń pedagogiki Marii Montessori
- uzasadnia rolę współpracy z rodzicami zgodnie z założeniami koncepcji Montessori; - przedstawia korzyści wynikające z pracy według założeń koncepcji Marii Montessori; - podaje przykłady dotyczące wspierania rozwoju i kształcenia dzieci; - podaje przykłady współpracy z rodzicami.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.