Processing...

Charakteryzuje pojęcie sprawy gospodarczej
– definiuje pojęcie i zakres sprawy gospodarczej; – ocenia, czy sprawa ma charakter gospodarczy; – określa charakter sprawy gospodarczej (budowlana, deweloperska, z prawa autorskiego i praw pokrewnych itp.); – posługuje się tekstami aktów prawnych właściwych dla danej gałęzi prawa (np. prawo budowlane, autorskie i pokrewne, deweloperskie itp.).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.