Processing...

Przeprowadza proces mediacji z uwzględnieniem obowiązku zachowania tajemnicy
– omawia ogólne zasady zachowania poufności; – wskazuje konsekwencje prawne wynikające z naruszenia obowiązku zachowania poufności; – wyjaśnia odpowiedzialność wynikającą z obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności dot. mediacji; – zawiera umowę o przeprowadzenie mediacji z uwzględnieniem klauzul dot. poufności.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.