Processing...

Uwzględnia potrzeby stron w zakresie zapewnienia poufności mediacji
– proponuje zapisy dotyczące zachowania poufności mediacji i ugody zawartej przed mediatorem; – wyjaśnia pojęcie kar umownych wynikających z naruszenia ugody.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.