Processing...

A. Omawia rodzaje drobnych przekąsek
 wymienia i charakteryzuje rodzaje drobnych przekąsek stosowanych w barze;  podaje propozycje przekąsek, które można przygotować w barze.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.