Processing...

A. Charakteryzuje zasady obsługi gości
 omawia zasadę gościnności w pracy barmana;  omawia zasady etyki w pracy barmana (np. dyskrecja, cierpliwość, uczciwość, uprzejmość).

#
DataUżytkownik
Brak wyników.