Processing...

B. Stosuje się do zasad obsługi gości
 zadaje pytania służące identyfikacji potrzeb gościa;  zadaje pytania służące zebraniu opinii na temat przygotowanego napoju mieszanego;  prezentuje przygotowany napój, omawiając użyte składniki, ich pochodzenie oraz sposób wykorzystania;  omawia sposoby dbania o dobre relacje z gośćmi (np. zwroty grzecznościowe, sposoby rozładowania stresu, anegdoty);  omawia przykładowe trudne i nietypowe sytuacje w pracy barmana i podaje propozycje rozwiązań;  omawia prawne uwarunkowania serwowania alkoholu gościom.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.