Processing...

A. Inicjuje kontakt z klientem przy uwzględnieniu wytycznych organizacji
− wymienia zasady inicjowania kontaktu z klientem i ilustruje je przykładami; − omawia wpływ wizerunku handlowca na budowanie relacji z klientem; − nawiązuje relacje z klientem, wykorzystując techniki komunikacji; − tworzy komunikat skierowany do klienta z zachowaniem zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej na podstawie scenariusza opracowanego w organizacji.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.