Processing...

B. Składa propozycję zakupu
− dobiera sposób prezentacji propozycji zakupu z uwzględnieniem priorytetów organizacji; − formułuje zakres zamówienia w oparciu o zdiagnozowaną sytuację klienta.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.