Processing...

C. Ustala warunki oferty w ramach podanych warunków brzegowych ustalonych w organizacji
− wymienia zasady prezentacji ceny oferty; − wyjaśnia znaczenie komunikowania korzyści płynących z poszczególnych cech oferty; − dobiera przykładowe pytania służące zdiagnozowaniu opinii klienta na temat oferty według przygotowanych wzorów; − podaje przykłady wątpliwości klienta i odpowiada na nie zgodnie z wytycznymi organizacji; − podaje przykłady sytuacji, w których uzasadnione jest poszerzenie lub zmiana oferty.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.