Processing...

D. Przyjmuje zamówienia i zamyka transakcje
− omawia przykładowy sposób przekazania zamówienia do organizacji; − wskazuje elementy niezbędne do przygotowania podsumowania ustaleń i uzyskania akceptacji zamówienia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.