Processing...

B. Monitoruje realizację zamówienia
− omawia swoją rolę w procesie realizacji zamówienia, w tym obsługi reklamacji; − wymienia etapy realizacji zamówienia; − opisuje działania windykacyjne.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.