Processing...

C. Wspiera klienta w użytkowaniu, promowaniu lub sprzedaży dostarczonych towarów lub usług na podstawie scenariusza opracowanego w organizacji
− wymienia sposoby użytkowania, promowania lub sprzedaży dostarczonych towarów lub usług; − dobiera sposoby wspierania klienta w użytkowaniu, promowaniu lub sprzedaży dostarczonych towarów lub usług.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.