Processing...

A. Ustala ramy organizacyjne z podmiotem zlecającym szkolenie
– przedstawia zakres swoich obowiązków związanych z przeprowadzeniem szkolenia, uzgodniony z podmiotem zlecającym szkolenie, – przedstawia szczegóły organizacyjne szkolenia, uzgodnione z podmiotem zlecającym szkolenie, w tym określenie warunków lokalowych i sprzętowych

#
DataUżytkownik
Brak wyników.