Processing...

B. Analizuje rozpoznane potrzeby szkoleniowe i projektuje szkolenie
– przedstawia opracowany przez siebie konspekt szkolenia zawierający: cele szkolenia, harmonogram uwzględniający czas trwania poszczególnych elementów i zastosowanie zasady przemienności form, opis zastosowanych metod, w tym metod aktywizujących i technik szkoleniowych, zapotrzebowanie na materiały niezbędne do przeprowadzenia szkolenia, – uzasadnia dobór treści szkolenia do celów, tematu, potrzeb, możliwości grupy i czasu trwania szkolenia, – uzasadnia dobór metod i technik szkoleniowych do zdefiniowanych celów i potrzeb rozwojowych uczestników, – wyjaśnia, jaką rolę w przygotowanym szkoleniu pełnią metody aktywizujące, – uzasadnia, w jaki sposób uwzględnił/a w procesie szkoleniowym kontekst społeczny, w tym np. zawodowy, kulturowy i społeczny, w którym funkcjonuje grupa szkoleniowa, oraz różne sposoby uczenia się, – rozróżnia metody szkoleniowe, w szczególności aktywizujące, – omawia zasady dopasowania metod szkoleniowych, w szczególności aktywizujących, do celów rozwojowych uczestników szkolenia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.