Processing...

C. Opracowuje materiały do szkolenia
– uzasadnia dobór rodzaju i formy materiałów do treści szkolenia, niezbędnych do realizacji wybranych technik szkoleniowych, – prezentuje materiały niezbędne do realizacji wybranych technik szkoleniowych, w szczególności opracowane przez siebie materiały właściwe dla metod aktywizujących, które wykorzystał/a podczas jednego z prowadzonych szkoleń, – w przygotowanych materiałach uwzględnia przepisy o prawie autorskim i zasady pisowni języka polskiego.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.