Processing...

A. Przeprowadza szkolenie zgodnie z konspektem
- zachowuje elastyczność podczas prowadzenia zajęć, jeśli to konieczne, zmienia formy ćwiczeń i/lub treści; - wykorzystuje przygotowane materiały szkoleniowe; - mieści się w przedziale czasowym określonym w opracowanym przez siebie konspekcie.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.