Processing...

B. Pracuje z grupą szkoleniową
- rozpoczyna i kończy zajęcia, - zawiera kontrakt z uczestnikami szkolenia, - przedstawia cele zajęć uczestnikom szkolenia, - nawiązuje i utrzymuje kontakt z uczestnikami szkolenia, komunikuje się w sposób angażujący uczestników szkolenia w poszczególne etapy szkolenia, budując atmosferę zaufania, - aktywizuje uczestników szkolenia zgodnie z metodyką pracy z grupą szkoleniową, - stosuje zasadę przemienności form, w tym minimum jedną metodę aktywizującą, - stosuje techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej werbalnej (w tym: parafrazowanie, klaryfikowanie, komunikat „ja”, pytania otwarte, udzielanie informacji zwrotnej), - stosuje techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej niewerbalnej (w tym: aktywne słuchanie, kontakt wzrokowy, gestykulacja i postawa ciała, intonacja głosu), - posługuje się poprawnie językiem polskim w mowie.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.