Processing...

A. Definiuje własne potrzeby rozwojowe
- przedstawia wnioski oparte na informacjach zwrotnych uzyskanych od uczestników i podmiotu zlecającego szkolenie, dotyczące własnych kompetencji, - wskazuje sposób wykorzystania wniosków z ewaluacji w swojej dalszej praktyce szkoleniowej, - określa dla siebie obszary i wyzwania rozwojowe, - omawia zasady etyczne pracy szkoleniowca.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.