Processing...

B. Rozwija swój warsztat szkoleniowy
- prezentuje opracowane przez siebie metody, techniki, materiały do prowadzenia szkoleń metodami aktywizującymi, wskazując źródła, z których czerpał/a inspiracje.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.