Processing...

A. Nawiązuje kontakt z klientem
− wyjaśnia pojęcie orientacji na klienta; − wymienia zasady nawiązywania kontaktu z klientem i ilustruje je przykładami; − omawia wpływ wizerunku sprzedawcy na budowanie relacji z klientem; − przytacza przykłady niedopuszczalnych oraz właściwych zachowań sprzedawcy podczas rozmowy handlowej; − tworzy komunikaty skierowane do klienta dostosowane do sytuacji.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.