Processing...

B. Identyfikuje potrzeby klienta
− wyjaśnia znaczenie stosowania techniki aktywnego słuchania; − formułuje przykładowe pytania otwarte służące rozpoznaniu potrzeb klienta; − formułuje przykładowe pytania pogłębiające dotyczące potrzeb klienta; − weryfikuje stopień zrozumienia potrzeb klienta, wykorzystując parafrazę.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.