Processing...

E. Prowadzi obsługę posprzedażową
− omawia sposoby podtrzymywania relacji z klientem po sfinalizowaniu transakcji; − wymienia regulacje prawne dotyczące reklamacji, zwrotów i wymiany towarów (forma, terminy, konsekwencje niedotrzymania terminu); − realizuje procedury reklamacyjne zgodnie z prawem oraz standardem postępowania w danej organizacji.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.