Processing...

C. Przygotowuje spotkania z klientem
− identyfikuje osoby decyzyjne w organizacji; − przedstawia sposoby dotarcia do osób decyzyjnych i nawiązywania z nimi relacji; − zbiera i analizuje informacje o kliencie pod kątem jego potencjału zakupowego; − sporządza plan organizacji spotkań i wymienia zasoby niezbędne do ich przeprowadzenia.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.