Processing...

A. Inicjuje kontakt z klientem
− wymienia zasady inicjowania kontaktu z klientem i ilustruje je przykładami; − omawia wpływ wizerunku handlowca na budowanie relacji z klientem; − stosuje techniki nawiązywania relacji z klientem; − tworzy komunikat skierowany do klienta z zachowaniem zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.