Processing...

B. Przygotowuje ofertę
− diagnozuje potrzeby zakupowe na podstawie wyniku analizy; − identyfikuje priorytety klienta w zakresie ceny, jakości, specyfikacji usługi/towaru; − dostosowuje treść i formę oferty do potrzeb klienta.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.