Processing...

C. Prezentuje ofertę i negocjuje jej warunki
− dostosowuje sposób prezentacji oferty do zidentyfikowanej sytuacji klienta; − wymienia zasady prezentacji ceny oferty; − wyjaśnia znaczenie komunikowania korzyści płynących z poszczególnych cech oferty; − formułuje przykładowe pytania służące zdiagnozowaniu opinii klienta na temat oferty; − rozpoznaje wątpliwości klienta na temat oferty, dookreśla je i odpowiada na nie; − proponuje uzupełnienie oferty dopasowanej do klienta.

#
DataUżytkownik
Brak wyników.